Bývaly časy, kdy politici vždy, když byl něčeho nedostatek se oháněli větou: „trh vše vyřeší“. Trošku lepší věta na téma nedostatek odborníků by mohla být: „stát pomůže a trh to vyřeší“. Po 30 letech fungování svobodné demokratické české společnosti ekonomicky založené na principu tržního mechanizmu lze konstatovat, že na trhu práce u nás chybí dělníci, středoškoláci a vysokoškoláci. V Libčicích nad Vltavou bychom uvítali mimo jiné kvalifikované učitele a lékaře. Lékaři si po léta žili vlastním profesním životem a role státu na poli výchovy nových mladých lékařů včetně toho, aby neodcházeli do zahraničí byla nevýrazná. A dnes, se divíme, že lékaři odchází do důchodu a noví nejsou. Tak je to u nás se všemi profesemi. S trochou ironie lze říci, že v Čechách nyní máme dostatečné množství sociologů a případně sociálních antropologů. Ale pojďme se podívat v této záležitosti na naše město.

Zubař MUDr Nekula odešel v závěru loňského roku do důchodu a prodává prostory, kde kromě zubního je i ordinace, v níž působí gynekolog MUDr. Kvapil. Budovu včetně ordinací jsme se jako obec pokusili koupit, ale cena 18 milionů byla pro město nepřiměřená. Očekávaná stavba sociálně zdravotního zařízení PhDr. Matouška čelí dalším komplikacím se soudem, kde občan brání svůj oprávněný zájem. Rada města tedy rozhodla o vybudování dvou potřebných ordinací v prostorách v majetku města v domě č 244 na náměstí Svobody. V současné době je již projektantem zpracovávána studie provedení. Bude následovat dokumentace pro stavební povolení a stavební řízení. Záležitost byla projednána v investiční komisi a radě města. Podmínkou ovšem je, aby pro realizaci této investice zastupitelé hlasovali na zastupitelstvu. Zastupitelé za koalici Liběhrad a TOP 09 pro nové ordinace určitě zvednou ruku. MUDr Kvapil přislíbil pokračování praxe a zubaře sháníme.