Vítejte na webových stránkách
sdružení nezávislých kandidátů Liběhrad.

Kdo jsme

Jsme s vámi již 16 let

Liběhrad vznikl počátkem roku 2006 jako sdružení nezávislých kandidátů se záměrem zlepšovat kvalitu života ve města a podporovat jeho společenské a sportovní aktivity. V podzimních komunálních volbách téhož roku získal Liběhrad překvapivých 10 mandátů z patnácti možných, aby se pak v následných volbách v r. 2010 jeho úspěch zopakoval a získal mandátů osm. V dalších volbách v r. 2014 získal mandátů sedm a vytvořil koalici s TOP 09 a ANO 2011, kteří získali každý po jednom mandátu. Tato trojkoalice, jejíž převážnou část tvořili zastupitelé Liběhradu, se ujala vedení města na další čtyřleté období. Liběhrad tedy v r. 2022 působí na radnici v čele se starostou Ing. Pavlem Bartošem, MBA již 16. rok.  Členové Liběhradu jsou občané, kteří nejsou v žádné politické straně, jsou tedy politicky nezávislí a účty skládají jenom svým voličům.

Aktuální dění sledujte na Facebookové stránce Starosta města Libčice nad Vltavou | Facebook

Liběhrad 2018

číslo 1 na volebním lístku

O váš hlas se v komunálních volbách 5. a 6. října 2018 ucházejí tito kandidáti:

Ing. Pavel Bartoš, MBA

Ing. Pavel Bartoš, MBA

starosta města

 

Doc. Ing. Vít Penížek, PhD.

Doc. Ing. Vít Penížek, PhD.

vysokoškolský pedagog

 

Jaroslav Čermák

Jaroslav Čermák

technik

 

Ing. Zuzana Bělohradská

Ing. Zuzana Bělohradská

ekonomka

 

Hannah Bartíková

Hannah Bartíková

výtvarnice

 

Olga Mračková

Olga Mračková

redaktorka

 

Ing. Vladimír Urbánek

Ing. Vladimír Urbánek

ekonom

 

Lukáš Reichel

Lukáš Reichel

obchodní zástupce

 

Ondřej Veszelei

Ondřej Veszelei

finanční poradce

 

Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

vysokoškolský pedagog

 

Ing. Vladimír Douša

Ing. Vladimír Douša

technik

 

Ing. Jana Ulbriková

Ing. Jana Ulbriková

ekoložka

 

Zuzana Pecková

Zuzana Pecková

projektant

 

Tomáš Hykeš

Tomáš Hykeš

informatik

 

Jiří Trdlica

Jiří Trdlica

mistr výroby

 

ING. Pavel Bartoš, MBA

Narodil jsem se v Roudnici nad Labem v roce 1955 a v Libčicích žiji s rodinou 37 let. Vyučil jsem se provozním elektromontérem a po absolvování střední průmyslové školy elektrotechnické jsem vystudoval obor průmyslová elektronika na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Deset let jsem pracoval jako projektant v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. V následujících letech jsem působil v manažerských pozicích v soukromých společnostech. V souvislosti s tím jsem vystudoval Sheffield Hallam University v oboru ekonomie a management a získal titul MBA – Master of Business Administration. V roce 2006 jsem byl zakládajícím členem spolku Liběhrad, který vyhrál komunální volby v Libčicích nad Vltavou a od téhož roku jsem starostou města. V roce 2010 a v roce 2014   se Liběhrad opět stal vítězem komunálních voleb a byl jsem opět zvolen starostou. Jsem ženatý, mám dospělého syna a dceru. Ve svém volném čase se zajímám o literaturu, sport, techniku a aktivně hraji šachy. Velmi rád cestuji a fotografuji.

Co bych pro naše město rád udělal?
Není mi lhostejné, jak to v našem městě vypadá, a proto bych rád i nadále přispěl k tomu, aby se nám všem v Libčicích nad Vltavou dobře žilo.

doc. Ing. Vít Penížek, PHD.

Narodil jsem se v roce 1978 v Praze. V Libčicích žiji od roku 2010. Vystudoval jsem Českou zemědělskou univerzitu a s ní je spojena i většina mé dosavadní pracovní kariéry, která byla přerušena na tři roky, kdy jsem odjel pracovat pro evropské Společné výzkumné centrum v Itálii.

V minulém volebním období jsem působil v zastupitelstvu a radě jako nezávislý kandidát za sdružení ANO 2011. Politika tohoto hnutí se stočila takovým směrem, že je pro mě jakákoli další spolupráce s tímto hnutím nemyslitelná. Vážím si nabídky Liběhradu moci kandidovat v jeho řadách a mít případnou možnost dokončit rozdělanou práci.

Libčice mají v rámci obcí kolem Prahy jedinečnou atmosféru a zaslouží si ji uchovat. Současně si ale město zaslouží vykročit a posunout se dál k lepší veřejné infrastruktuře a prostorám pro zlepšení života občanů a libčických spolků. Byl bych rád, kdyby se v Libčicích každý cítil tak dobře, jako já. 

Jaroslav čermák

Jsem libčický rodák. Žiji zde od narození v roce 1965 a jsem otcem dvou dcer. Vyučil jsem se mechanikem kolejových vozidel a absolvoval střední školu s maturitou v oboru strojírenství. V pracovním životě jsem získal řadu zkušeností a znalostí hlavně z oborů doprava, logistika, ekonomika, finanční analýza a v posledních letech ze správy movitého a nemovitého majetku, investic a údržby města. Přibližně 30 let jsem působil v manažerských funkcích, z nichž mám zkušenosti s organizováním práce a řízení pracovních kolektivů.

Jak známo, pocházím z rodiny „dráhováků“. Oba rodiče a někteří příbuzní byli zaměstnanci ČSD. Mně tato oblast zůstala pouze koníčkem, k níž mě přivedlo rodinné prostředí a hlavně otec. Ve svém volném čase se příležitostně věnuji poznávání různých zajímavých míst.

Rozvoj Libčic a zlepšování života v něm mě zajímal již v minulosti. Proto jsem se stal v r. 2010 členem Liběhradu, který od svého počátku na radnici dynamicky rozvíjí město. Letos jsem se rozhodl již potřetí za něj kandidovat ve volbách.

V novém volebním období chci uplatnit všechny zkušenosti získané při práci pro město. Hlavně se chci i nadále věnovat přípravě a realizaci potřebných investic a oprav městského majetku. Cítím uspokojení z postupného zvelebování a modernizování města. Jako libčický občan považuji péči o naše město za svoji samozřejmou povinnost.

Ing. Zuzana Bělohradská

Narodila jsem se v roce 1971 a s pětiletou přestávkou žiji po celý svůj život v Libčicích. Tady jsem vychodila základní školu, učila se hrát na zobcovou a příčnou flétnu ve zdejší „Lidušce“ u pana učitele Klindery a chodila cvičit do místního Sokola. Po základní škole jsem strávila čtyři roky na kralupském Dvořákově gymnáziu a následně vystudovala mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po mateřské dovolené jsem nastoupila na dva roky do České obchodní inspekce a poté do Úřadu průmyslového vlastnictví, neboli patentového úřadu, kde pracuji jako vedoucí finančního oddělení dodnes. Na přelomu tisíciletí jsem absolvovala tříměsíční stáž v Evropské komisi a v letech 2010 – 2012 jsem pracovala jako administrátor projektu v Evropském patentovém úřadu v Mnichově.

Mám dva dospělé syny a bydlíme v Letkách. Ve volném čase se věnuji zahradě, kolu a zejména své pětileté vinici. V našem městě si nejvíce cením klidu a s ohledem na budoucí plánovanou výstavbu považuji jeho zachování za svůj hlavní úkol.

Hannah Bartíková

Narodila jsem se 18. 2. 1954 v Prachaticích. Svá studia jsem zaměřila především na jazyky, zejména na angličtinu,  které jsem se většinu života věnovala ať už jako pedagog či tlumočník nebo překladatel. V roce 2 000 jsem opustila lukrativní povolání tlumočnice a rozhodla se vydat na nejistou dráhu výtvarného umění, které mě celý život zajímalo. Doplnila jsem si studium starých mistrovských technik a portrétování, kterému se, včetně restaurování obrazů, soch a rámů, věnuji v rámci svých časových možností dodnes. Kromě toho se věnuji fotografii a jejímu zpracování  na netradiční materiály jako je plátno, dřevo a kámen.  

V Libčicích jsem se nenarodila, ale strávila jsem tu podstatnou část krásného dětství, na které ráda vzpomínám.  Po studiích jsem se na mnoho let odstěhovala a jezdila do Libčic už jen na návštěvy za svou rodinou.  Procestovala jsem svět, abych si uvědomila, jak mám toto městečko ráda, jak zkrásnělo a jak mě jeho osud zajímá. Proto jsem se sem v r. 2010 vrátila a souhlasila s kandidaturou za SNK Liběhrad. S chutí jsem se zapojila do práce v oblasti kultury jako šéfredaktorka Libčických novin, fotografka a organizátorka městských kulturních akcí. V r. 2014 jsem se kromě toho stala též zastupitelkou a vyzkoušela si, jak velký rozdíl je být na zastupitelstvu divákem, nebo  jedním z těch zvolených občanů, kteří mají právo rozhodovat a nést za to svou zodpovědnost.  Díky tomu všemu jsem často v centru dění našeho města a ráda bych mu i nadále věnovala svůj čas. Nestojím o moc, ale těší mě mít vliv a pomáhat lidem, aby jim bylo lépe. 

Olga Mračková

Narodila jsem se v březnu roku 1976 a již 42 let jsem libčickou občankou. Po absolvování obchodní školy jsem pracovala jako prodavačka v OD Kotva. V jednadvaceti letech mě osud zavál do televizního prostředí, kde pracuji dodnes jako promo producer kreativního týmu televize Nova. Moje profese je zároveň i mým koníčkem. Se svým přítelem vychováváme dvě malé dcerky, se kterými rádi trávíme volný čas různými aktivitami doma i v přírodě. Mimo to velmi ráda sáhnu po zajímavé knize nebo se zajímám o rybaření.

Proč kandiduji a co bych ráda pro Libčice nad Vltavou udělala?
Ve svém rodném městě se cítím velmi dobře a ráda bych se stala součástí jeho rozvoje pro příští generace.  Chtěla bych podpořit sportovní a zájmové organizace, které naše město činí atraktivním místem pro život.

Ing. Vladimír Urbánek

Letos mi bude 73 let a spolu s celou svou rodinou žiji v Libčicích od roku 1969. Jsem povoláním ekonom. Patřím mezi zakládající členy spolku Liběhrad a v zastupitelstvu jsem pracoval tři volební období. Za tu dobu se řada věcí v Libčicích zlepšila, ale mám pocit, že čím více se daří udělat, tím více nových a obtížnějších  úkolů se objevuje. Důkazem toho je i volební program Liběhradu na příští volební období. Přestože jsem z kandidátů nejstarší, byl  bych  rád, kdybych k jeho splnění mohl pomoci.

Lukáš Reichel

Narodil jsem se v roce 1980 v Opavě, v roce 2013 jsem se z pracovních i osobních důvodů, přestěhoval do Prahy. Po ročním životě v našem hlavním městě, jsem se přestěhoval do Libčic. Vystudoval jsem střední odbor.  učiliště a hotelovou školu, poté jsem šel na nástavbu se zaměřením na obchod. Po dostudování  jsem absolvoval základní vojenskou službu.

V současné době pracuji jako obchodní zástupce v české firmě, která prodává osobní ochranné pracovní prostředky. Po přestěhování do Libčic, jsem začal hrát fotbal za AFK Libčice. Aktivně se zapojuji do práce pro klub AFK a do budoucna bych chtěl pomáhat s výchovou mládeže, u které bych rád zúročil třicetileté fotbalové zkušenosti a předal je dál. 

V politice jsem nováček, ale zaujal mě dynamický rozvoj města pod vedením Liběhradu, a proto jsem se rozhodl kandidovat a pracovat na pokračování rozvoje, jak po ekonomické, či stavební stránce, tak v návaznosti na své sportovní založení i po sportovní stránce, zejména pro předškolní a školní děti. Věřím, že budu pro Liběhrad resp. pro Libčice přínosem a podaří se mi zajistit, aby se nám všem v Libčicích krásně a spokojeně žilo.

Ondřej Veszelei

Narodil jsem se 8. 5. 1988 v Praze a od narození  žiji v Libčicích nad Vltavou. Vystudoval jsem Střední odbornou školu v Kralupech nad Vltavou, obor mechanik-elektronik. V současné době zastupuji několik životních rolí, které jsou zároveň i mými koníčky. Roli manažera, která spočívá ve vedení  týmu profesionálních finančních poradců, roli finančního poradce, organizátora sportovního kempu pro děti, sponzora několika sportovců, manažera místních hudebních producentů a otce od rodiny. Jelikož pocházím z Libčic, tak mě zajímá, co se ve městě dělo, děje a bude dít.

Město mi od malička hodně dalo, a tak bych to rád městu a občanům svými zkušenostmi a dovednostmi rád vrátil.

Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, Csc.

Světlo světa jsem spatřil v roce 1952. Hezky prožitým mládím do roku 1970 mně byly Choltice na Pardubicku. Po absolvování gymnázia v Přelouči v témže roce se mojí destinací stala nejdříve pro pět let studií, později  zaměstnáním, tehdejší VŠZ, dnes ČZU v Praze Suchdole. Obor agrochemie a výživa rostlin mě provázela po celou dobu studia od střední školy, za což jsem obdržel významná ocenění. Vždy byla v celém mém životě v popředí mého zájmu aplikovaná biologie, pěstování rostlin. Katedra na univerzitě v Suchdole zabývající se pěstováním a využitím pícninářských porostů a trávníků se mně stala až doposud na dlouhou dobu „domovskou stanicí“, ze které mohu jako vedoucí pracovník katedry a v uplynulých obdobích proděkana fakulty denně nahlížet do praktických, biologických disciplín. Řadu nejen odborných, ale i organizačních zkušeností jsem získal při stážích na ministerstvu zemědělství, ve výzkumných ústavech, ve Školním zemědělském podniku v Lánech i na mnohých zahraničních pobytech. Jsem autorem více než tisíce vědeckých, odborných a populárních publikací.

Vezmeme-li život z druhé stránky, od mládí „nutnou zálibou“, která přerostla v jednoho z mých koníčků, se stalo stavebnictví, kde jsem aktivně odpracoval na různých stavbách pro existenční i finanční zabezpečení rodiny přes mnoho tisíc hodin. Hlavním koníčkem zůstaly zahrady, zahradní a krajinná architektura, v neposlední řadě také i rybaření, s nímž mě s Libčicemi a mými známými zde spojuje již od osmdesátých let, kdy jsme zde hledali vhodné bydlení. V posledních dvanácti letech jsme je zde opravdu našli.

Jsme i se synovou rodinou velmi rádi, že zde bydlíme. Rád se budu i nadále zapojovat tak, jak bude potřeba, do práce pro zlepšení životního prostředí a rozvoje města Libčice nad Vltavou.

Ing. Vladimír Douša

Narodil jsem se v Praze v roce 1957. Nejsem tedy libčický rodák, ale bydlím tady s rodinou již od roku 1983 a musím přiznat, že mi toto malé město v krásné přírodě a snadné dostupnosti Prahy přirostlo k srdci. Prošel jsem různými technickými profesemi a v současné době pracuji jako technik v jedné pražské společnosti.

Jsem ženatý a mám dva dospělé syny, kteří v mládí hráli za Libčice fotbal a házenou. Proto je mi sport blízký. Jsem členem místního Sokola a občas si jdu ještě i dnes do sokolovny zahrát fotbálek. Mám tím pádem přehled o tom, jak moc by našemu městu prospěla nová sportovní hala, a proto se snažím přispět svými znalostmi k tomu, aby zde vznikla a poskytla libčickým sportovcům všech generací důstojné prostředí.

Ing. Jana Ulbriková

Pocházím z Libčic nad Vltavou a je mi 57 let.  Do svých třiceti let jsem v Libčicích  bydlela a pracovala.  Poté jsem si na dvacet let „odskočila“ do Brandýsa nad Labem. Do svého rodiště jsem se natrvalo vrátila před sedmi lety, abych byla nablízku stárnoucím rodičům, kteří mě stále více potřebují. 

Vystudovala jsem Střední školu ekonomickou v Praze. Při zaměstnání jsem absolvovala  vysokoškolské studium Obor ekonomika a management na Fakultě ekonomiky a managementu  Univerzity obrany v Brně,  kde mi byl udělen titul bakalář.  

Celoživotně se zajímám o problémy životního prostředí, a proto jsem se rozhodla dosáhnout odborného vzdělání i v tomto oboru. Vystudovala jsem Krajinné inženýrství v oboru Regionální environmentální správa na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Úspěšně složenou státní zkouškou jsem získala titul  inženýr.

Profesní kariéru jsem odstartovala jako středoškolačka v podniku zahraničního obchodu.  Po mateřské dovolené jsem nastoupila do funkce ekonoma v tehdejším n.p. Šroubárny Libčice. Následně jsem patnáct let působila v rezortu Ministerstva obrany ve funkci referenta controllingu a později  auditora účetnictví  složek Armády České republiky. Od roku 2008 pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jako odborný pracovník klinických studií na Úseku vědy, výzkumu a vzdělávání.

Mojí největší zálibou je pobyt v přírodě, turistika a cestování po světě s batohem „na vlastní pěst“.  K zimním koníčkům patří četba, zajímá mě literatura faktu.  Svůj volný čas ráda věnuji rodině,  především svému vnukovi.

S návratem do rodného města jsem dlouho neváhala, protože mám k této lokalitě vřelý vztah.  Mile mě překvapilo, jak Libčice v péči Liběhradu rozkvetly.  Rozhodla jsem se proto zapojit se do díla započatého Liběhradem.

Pro Libčice a spoluobčany udělám, co bude třeba.  Mohu přispět svými znalostmi a praktickými zkušenostmi z oboru ekonomiky.   Zároveň jsem připravena aktivně se zapojit do programu zvýšení kvality životního prostředí v našem pěkném městě.

Zuzana Pecková

V Libčicích bydlím už více než 25 let. Navštěvovala jsem zde mateřskou i základní školu. Následně mé kroky směřovaly na střední průmyslovou školu, kde jsem vystudovala obor Výpočetní technika. Uchvátily mě zejména grafické systémy,  a tak jsem po maturitě začala pracovat jako projektant v oboru strojírenství.  Moji práci můžete vidět zejména v JE Mochovce na Slovensku.  

Ve volbách do zastupitelstva nejsem úplný nováček, kandidovala jsem již minulé volebním období a čtyři roky byla členem kontrolního výboru.

Jsem vdaná a minulý rok jsem povinnosti pracovní vyměnila za ty mateřské. Není mi lhostejné, kde bude vyrůstat můj syn a žít naše rodina, proto bych se ráda zasadila o to, aby tu bylo dostatečné kulturní i sportovní vyžití pro všechny věkové skupiny a Libčice byly klidné, bezpečné a příjemné místo pro život.

Tomáš Hykeš

Sice jsem se narodil  12. 5. 1963 v Praze, ale celý život žiji v Libčicích nad Vltavou. Vystudoval jsem střední školu se zaměřením na elektro a v současnosti pracuji jako OSVČ v oboru datové komunikace a systémy.  Jsem ženatý a mám dva dospělé syny.

Mým největším volnočasovým zájmem je již od mládí sport. Hrál jsem aktivně házenou za TJ Libčice, působil jako trenér mládeže a ještě dnes si rád zahraju v týmu veteránů. Zájem o sport neodmyslitelně patří k mému životu, proto jsem se rozhodl v něm působit i jako funkcionář. V současnosti jsem v TJ Sokol členem výboru házené, jednatelem a místostarostou.

V roce 2006 jsem za OS Liběhrad  vstoupil do komunální politiky a stal jsem se dokonce po tři volební období zastupitelem města.  V posledním volebním období jsem pracoval jako předseda školské komise. Jsem libčický patriot, proto mě těší každá povedená akce, nebo úspěšné dílo, zvláště pak mohl-li jsem se na něm podílet.

Vzhledem k mému působení ve sportu bych se chtěl i nadále zaměřit na sportovní aktivity občanů, zejména mládeže. Rád bych přispěl ke zkvalitnění podmínek pro výuku tělesné výchovy ve škole, včetně vylepšení a úprav sportovišť na území města. 

Jiří Trdlica

Narodil jsem se 16. 4. 1975 v Bruntále. V r. 1993 jsem absolvoval SOU jako malíř – natěrač a po vyučení jsem až do roku 1998 pracoval na stavbě.

V r. 1998 jsme se s manželkou přestěhovali do Libčic nad Vltavou, kde jsme si pořídili rodinný dům se zahradou, o kterou se velmi rád starám. Pracuji v libčické firmě ČITA a ve svém volnu se rád věnuji svému psovi, zajímám se o rybaření,  jezdím na kole či na čtyřkolce a již sedm let  se aktivně věnuji práci dobrovolného hasiče SDH Libčice, kde zastávám funkci starosty.

Kandidoval jsem za Liběhrad již v r. 2014 a poslední část tohoto volebního období jsem se coby náhradník za odstoupivšího kolegu stal zastupitelem. Mám rád Libčice a těší mě, že patřím ke sboru, který může jejich lidem pomáhat a starat se o jejich bezpečí.