Zájmové kluby

Liběhrad vznikl v roce 2006 za účelem vstupu do komunální politiky, ale postupem času jsme kromě práce pro město potřebovali také nějaké zájmové vyžití. Zcela přirozeně vzniklo několik klubů, které nemají žádné stanovy, žádná pravidla a žádné povinnosti. Stačí přijít a zapojit se dle vlastního zájmu a času.

Vítán je každý a dokonce nemusí být členem Liběhradu.