Nová školní družina v Libčicích nad Vltavou bude umístěna v rekonstruovaném domě v ulici 5. května, který je součástí areálu základní školy. V současné době se v přízemí nachází školní jídelna, nevyužívaná menší hudebna, v prvním patře dva původní byty a na půdě rozsáhlé, prozatím nevyužité podkrovní prostory. Cílem rekonstrukce je rozšíření a úprava školní jídelny v přízemí a využití zbývajících prostor pro družinu. Výsledkem budou čtyři nové třídy. Dvě v prvním patře a dvě v podkroví. Vše se projektuje podle posledních standardů staveb pro pobyt dětí. A samozřejmě i dle platných hygienických norem a požadavků pro takové prostory. Při projektování se mimo jiné posuzovala hluková zátěž z provozu železniční dopravy i provozu dopravy silniční v ulici 5. května, počítalo se denní i umělé osvětlení a oslunění.

Objekt, vzhledem k jeho stáří musí projít celkovou obnovou. Vyměňovat se budou veškeré vnitřní rozvody, budou položeny nové podlahy a bude vybudováno nové schodiště, omítky, střecha, vymění se okna a změnu dozná i fasáda objektu. Podle navržené dispozice se budou stavět nové místnosti – čtyři družinové třídy, sociální zařízení, zázemí pro pracovníky a nezbytné technické zázemí. Celá přestavba je koncipována tak, aby bylo v případě potřeby možné třídy po malé úpravě využít i jako školní učebny.

V současné chvíli řeší dodavatel projektu stanoviska dotčených orgánů a poté začne vyřizovat stavební povolení k provedení akce. Město pečlivě sleduje dotační tituly, ze kterých by bylo možné spolufinancovat tuto nákladnou investici. Předpokládaná cena realizace je cca 23 milionů Kč. A věřím, že se již děti těší na nové zařízení.

Vznikem nových družin se uvolní kapacita v budově školy, aby bylo místo pro stále zvyšující se počet žáků. Další možností rozšíření kapacity školy je nástavba patra na budově boční přístavby. A pokud by ani tyto úpravy nestačily, je třeba uvažovat o výstavbě nové školy, to už nahlížíme do vzdálenější budoucnosti.