Čas běží jako voda a komunální volby jsou opět přede dveřmi. Sdružení nezávislých kandidátů  Liběhrad působí na libčické radnici již 16 let. Jinak řečeno, jsou to čtyři volební období naplněné prací pro rozvoj města. Ve smyslu našeho programového prohlášení jsme převzali odpovědnost za rozvoj Libčic nad Vltavou. Naši kandidáti do zastupitelstva disponují nejenom kvalitním odborným vzděláním, ale i praktickými zkušenostmi z oboru managementu města a ekonomiky.

V uplynulém čtyřletém volebním období navzdory korona-virové pandemii jsme realizovali naplánované investiční úkoly a každý občan se může sám přesvědčit co se ve městě změnilo k lepšímu. V ekonomické oblasti hospodaříme s vyrovnaným rozpočtem, jsme město bez dluhů a s vysokým finančním přebytkem řádu desítek milionů Kč. Nadstandardně jsme finančně podpořili spolkový život, přispěli jsme každoročně církvím, financovali jsme většinu kulturních akcí ve městě a bohatě dotovali naše školy včetně mimoškolních akcí.

 

Ing. Pavel Bartoš MBA, starosta

Doc. Ing. Vít Penížek, PhD.