O libčické Kolonii by se toho dalo napsat hodně. Někdejší bytové domy pro zaměstnance fabriky, která byla založena v r. 1872 jako firma, která vyráběla spojovací součásti za tepla a za studena a už v době mezi světovými válkami zaujímala velmi významné místo v regionu. Tak, jak se měnila fabrika a její výroba v průběhu let od roku 1948 až po privatizaci v roce 1992 se měnila i tzv. Kolonie. Z bytových domů se postupně stala ubytovna a postupem času Kolonie ztratila lesk a byla ghetem sociálně vyloučených osob. Když v roce 2006 hnutí Liběhrad vyhrálo komunální volby, stanovili jsme si za cíl revitalizovat prostor Kolonie. V té době v kolonii stály tři devastované domy, v nichž živořili lidé bez základní sociální vybavenosti. Situace obyvatel Kolonie byla velmi podobná tomu, co lze vidět například v městech na severu Čech. Někteří občané odešli do jiných lokalit a dva domy v havarijním stavu byly zbourány.
Byla provedena komplexní rekonstrukce zbývajících dvou budov, a to jak uvnitř, tak z vnějšku. Rekonstrukcí prošly elektrické rozvody i rozvody vody, včetně vybudování nových přípojek a měření – vodoměrů, do domu. Postupně byly rekonstruovány i odpady, opět včetně nových přípojek do splaškového kanalizačního řadu. V době psaní článku ještě probíhá velká oprava komunikace před domem č.p.411 a jeho okolí. Jde o úpravu vozovky, parkovacích ploch a
místa pro kontejnery na tříděný odpad. Dále o opravu chodníku vedoucího podél domu a části napojení původního chodníku na spojovací chodník Dělnická – Kolonie podél železniční trati. Město po dokončení již zde nepočítá s umístěním velkého kontejneru na směsný odpad. Zůstanou zde kontejnery na tříděný odpad – papír, plast, sklo, tetrapak a kontejner na komunální odpad pouze pro dům č. 411.
Ten, kdo pamatuje starou Kolonii, jistě může srovnávat.
Pavel Bartoš starosta
Jaroslav Čermák správa majetku města