• Ing. Pavel Bartoš, MBA       
  • Doc. Ing. Vít Penížek, PhD. 
  • Ing. Zuzana Bělohradská
  • Lukáš Reichel
  • Ing. Roman Dědič